Arhiva

Archive for mart 2013

Zanimljive cinjenice o atomima

-Atomi su najmanje čestice koji zajedno grade svaku supstancu..
-Broj atoma u univerzumu je oko 10 praćeno sa 80 nula.
-Godine 1933 Italijanski Enriko Fermi bombardovao je velike atome urana sa neutronima. Fermi je mislio da novi atomi koji su tada formirani su jednostavno stekli neutrone .
U 1939 godini nemačkih naučnika Han i Strassman ponovio je Ferminov eksperiment i utvrdio manje atome barijuma .
Austrijski Lisa Majtner shvatila da Han i Strassman su podelili uranijuma atome. Ovo otkriće je otvorilo put za oslobađanje nuklearne fisije energiju (vidi nuklearnu energiju ).
Atomi su gradivni blokovi univerzuma, nevidljivo mala čestica od kojih je napravljen stvar.
-Atomi su toliko mali da bi se moglo staviti milion atoma na kraju recenice kod tacke koju citate.
–Jezgro atoma jejezgro napravljeno od klastera dve vrste čestica – subatomskom protoni i neutroni .
Pomrse konce oko jezgra su cak jos manji čestice nazivaju elektroni .
Elektroni su negativno naelektrisanje , i protoni imaju pozitivno naelektrisanje , tako da elektroni se održavaju na jezgru od električnog privlačnosti.
Pod određenim uslovima atomi mogu podeliti u više od 200 vrsta kratkotrajnog subatomskom čestice. Čestice iz jezgra su napravljeni od različitih cak jos manji čestica pod nazivom kvarkovi .

Advertisements
Kategorije:Zanimljivosti Oznake:, , , , ,